Yapı Denetim Kanununda ve Yönetmeliğinde Yapılacak İyileştirmeler İçin Radikal Öneriler.

                    YAPI DENETİM KANUNDA  VE YÖNETMELİĞİNDE

         YAPILACAK İYİLEŞTİRMELER  İÇİN   RADİKAL ÖNERİLER.

1)       Yapı Denetim Kuruluşlarının : 

a.        Kurumsallaşarak gelişmelerini sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır. Firma kapatmak çözüm olarak düzenlenmemelidir. Kapatarak cezalandırmak yerine güçlendirerek kurumsallaşmalarının önü açılmalıdır.

b. Doğrudan kapatma yerine sistemin daha doğru işleyişini sağlayacak uyarı ve para cezalarını da kapsayan kademeli yaptırımlar uygulanmalıdır.

c. Başarılı çalışmaları olan kamu oyu takdirini kazanmış özverili çalışmaları olan  Yapı  Denetim kuruluşları  ödüllendirilmesi içinde yasal düzenlemeler yapılmalıdır(bu güne kadar hiç yapıldığını duymadık)

 d. Yapı denetim kuruluşları bağımsızlık ve  tarafsızlık statüsüne  kavuşturulması için gere kli düzenlemeler yapılmalıdır.

  e. Yapı Denetim  kuruluşlarının  Yapı sahipleri veya müteahhitlerle iş alma bağı koparılarak işlerin e-görevlendirme yolu ile dağıtılması    sağlanmalıdır.

2)       Yapı üretim sürecinin esas unsurlarından olan Müteahhitlik kurumu yasal altyapıya kavuşturularak bu alan isteyen herkesin faaliyet gösterebileceği alan olmaktan çıkarılmalıdır.

 3)       Yapı Denetim Kuruluşları inşaatlarda oluşabilecek her türlü hasar ve kusurdan sorumlu oldukları için; Yapı Denetim ve Laboratuvar Kuruluşları için Mali Sorumluluk Sigortası getirilmelidir.

 4)        Denetçi ve kontrol elemanı mimar mühendisler ve yardımcı kontrol elemanları ile Şantiye Şefi mimar mühendisler için; Mesleki Sorumluluk Sigortası sisteme dahil edilmelidir.

.5)       Asgari hizmet bedeli; iki yıllık bir süre için, yapı maliyetinin % 2 ila %4 arasında yeniden düzenlenmelidir.

 6)     Her meslek disiplininde alanlara göre ayrım yapılarak denetçilerin ve proje müelliflerinin gerekli meslek içi eğitimlerden geçtikten sonra belge alabilmeleri sağlanmalıdır.

 7)         Kamu yapıları da dahil olmak üzere tüm yapım  işleri (enerji, su, ulaştırma v.b) yapı denetim sistemine dahil olmalı bu alanda yetkinliği belgelenmiş denetçileri istihdam eden YDK lar tarafından denetlenmeleri sağlanmalıdır

8)       Yapı Denetim Kuruluşlarının faaliyetlerini denetlemek ve haksız rekabeti önlemek, etkin ve adaletli olarak yapılabilmesinin sağlanması ve Bakanlığın bu konudaki yükünün hafifletilmesi amacıyla Yapı Denetim Kuruluşları Birliği kamu kurumu niteliğinde bir kuruluş haline getirilmelidir.

9)  Sistemin  doğru işleyişini sağlayacak uyarı ve para cezalarına ait yaptırımların Müteahhit ve şantiye şefleri içinde  uyglanması için gerekli düzenlemeler  yapılmalıdır.

 

9)   240.000 m2 ( 3-B  ) sınıfı bir  denetlenecek iş hacmi bulunan bir yapı denetim şirketinde ;

 Asgari oran %1,5  tan  2 yıllık   denetim bedeli  tutarı toplamı: 2.016.000 TL  olup

  2 Yıllık Gider olarak :

1-Bakanlık ve ilgili idare payı                              :  120.000 TL

2-2 Yıllık asgari 25 personel net  maaş  ücreti   :1.000.000 TL

3-Stopoj ve ssk primleri                                      :   250.000 TL

3- Ofis Kira bedeli                                               :     36.000 TL

4-   4 adet Araç yakıt ve kira bedeli                    :   160.000 TL

5- Kirtasiye ve ofis gideri                                     :    50.000  TL

6- Personel yemek gideri                                    :   100.000 TL

6- Gelir vergisi                                                     :    80.000 TL

7- Laboratuar  masrafı                                         :  125.000 TL

8- Önceden bilinmiyen masraflar (kredi faizi vs) :     54.000 TL

TOPLAM                                                             :1.975.000 TL

 

3 eşit hisseli bir  şirkette  kişi başı düşen aylık  ücret   : (2016-1975)/3x2x12 =570 TL

İşlerin bazıları  3-A ve düşüğü sınıfsa  o yıl zararda olacağı  kesindir.

Böylesine  bir yapı denetim düzeni  ve  sirketinin  bağımsızlığı ,tarafsızlığı,  ve kurumsallığı ayakta kalması   pek mümkün gözükmüyor.Bu bakımdan ;

 

-Yapı Denetim  kuruluşlarının  Yapı sahipleri veya müteahhitlerle iş alma bağı koparılarak işlerin e-görevlendirme yolu ile dağıtılması    sağlanmalıdır.

 

- Asgari hizmet bedeli; iki yıllık bir süre için, yapı maliyetinin % 2 ila %4 arasında yeniden düzenlenmelidir.

 

Yönetmeliğin “Teknik personelin denetim yetkisi” başlıklı 15.Maddesi revize edilmelidir.

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden bile  fazla teknik personel  çalıştırmak (reelde bulundurmak ) durumunda bırakılan   yapı denetim şirketlerinin batmaktan kurtulması için  abartısız  ve gercekci olarak  yeni düzenleme yapılarak;

Yapı denetim kuruluşları bünyesinde bulundurulması zorunlu olan denetci mühendislerin  ve kontrol  mühendislerinin  şantiyede denetim amaçlı bulunması gereken süreler dikkate alınarak, sorumluluk alanları yeniden değerlendirilmelidir. Buna göre;

 

1- Uygulama  denetcisi  İnşaat  Mühendisi ……..180.000 m2

2-Kontrol inşaat mühendisi-mimar                          90.000 m2

3- Denetçi Elektrik Mühendisi …….                     360.000 m2

4-Kontrol Elektrik Mühendisi ……                        180.000 m2

5- Denetçi Makina Mühendisi ……..                    360.000 m2

6- Kontrol Makina Mühendisi ……                       180.000 m2    olmalıdır.

Umarım  sistemin içinden birinin bu katıksız ,saf ve  Devlet –Millet yararına denetimde Bağımsızlık ve tarafsızlık adına  önerileri  dikkate alınır.

Yorumlarınızı Gönderin

Yorumlarınız için teşekkür ederiz